Kezdőlap

Tájékoztató a 2021-2022-es tanév beiratkozásáról

TISZTELT SZÜLŐK!

Minden év áprilisában megtörténik az általános iskolákban az elsősök beíratása. Ezt megelőzően márciusban az Iskolakóstolgató néven szervezett programunk során, röviden bemutatjuk iskolánkat, a napi életet, a lehetőségeinket, az elsősök osztályfőnökét. A beiratkozás előtt néhány nappal nyílt napot szoktunk szervezni, amikor is a szülők bejöhetnek az iskolába és egy-egy tanórát megtekinthetnek, megtapasztalhatják iskolánk légkörét, találkozhatnak a leendő elsős pedagógussal. Sajnos ez az idén elmaradt az ismert korlátozások miatt, azonban néhány gondolatot ezúton megosztok Önökkel.

Mindig érdeklődés kíséri, hogy ki lesz az új osztály osztályfőnöke. Bár ez az utóbbi években előre „kiszámítható”, azért fontos a szülők számára. Az ősszel induló első osztályosaink osztálytanítója Kinka Attiláné, Jutka néni lesz. Több évtizedes tapasztalattal tanítja írni, olvasni, számolni a kicsiket. Szakértelme, a gyerekekhez való viszonya, kedvessége, de olykor szükséges szigorúsága miatt bizalommal tekinthetnek a szülők az iskolai évekre.

Iskolánk beiskolázási körzetét tekintve három település (Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu) általános iskolája. Tanulóink száma jelenleg 142 fő, ez az utóbbi években örvendetes módon folyamatosan emelkedik, köszönhetően annak, hogy a szülők bizalma egyre nagyobb iskolánkkal szemben, sőt már körzeten kívüli tanulóink is vannak, akik szülei elégedettek az itt folyó munkával. Minden évfolyamon egy-egy osztályunk van, az osztályok létszáma 13 és 21 fő között változnak. 14 fő pedagógus dolgozik az iskolában, akik egy tantárgy kivételével, valamennyi tantárgy szakos ellátását biztosítják.

A gyerekeknek alaphelyzetben délután 16 óráig kell az iskolában tartózkodniuk, de a szülőknek van lehetőségük arra, hogy kérelmezzék gyermekük számára a délutáni foglalkozások alóli felmentést. A délutánok során különböző jellegű tematikus foglalkozásokat szervezünk a gyerekek számára. Ezek a foglalkozások az alábbi területeket érintik: digitális alapú foglalkozások, művészet alapú foglalkozások, logika alapú foglalkozások, életgyakorlat alapú foglalkozások és testmozgás alapú foglalkozások. A csoportokat több osztály összevonásával szervezzük.

Az idegen nyelv oktatását már első osztályban elkezdjük heti egy órával. Ez az óraszám negyedik osztályra 3 óra lesz. A cél az, hogy 8. osztály végére azok a tanulók, akik megfelelő szinten állnak, sikeres nyelvvizsgát tegyenek, mint ahogy ezt évről évre több tanuló megteszi.

A mindennapos testnevelést úgy valósítjuk meg, hogy a délelőtt folyamán heti 3 testnevelés órája van az osztálynak, a délután folyamán pedig 2 sportfoglalkozás, melyek közül majd választaniuk kell. Az egyik lehetőség, hogy heti két órában fociedzéseken vesz részt a tanuló, a másik, hogy crossfit foglalkozáson, ami egy jellemzően mozgásos, erőfejlesztésen, állóképesség növelésen alapuló foglalkozás, de természetesen a játék ott sem hiányzik.

A szülőknek beiratkozáskor választaniuk kell, hogy gyermekük szeptember 1-től mely egyház hittan foglalkozásán vesz részt. Ha nem választja egy egyház hitoktatását sem, akkor az iskola által biztosított etika foglalkozáson kell részt vennie. A választható hitoktató egyházak bemutatkozó anyagát a honlapunkon olvashatják, de ezek évről évre ugyanazok az egyházak, így a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Hit Gyülekezete.

Talán a legfontosabb információ a szülők számára a beiratkozás időpontja. Ez 2021. április 15-16. A fenntartó tankerület egy tájékoztatót állított össze a beiratkozás folyamatáról, melyet az alábbiakban olvashatnak. Röviden: a beiratkozást megtehetik elektronikusan a KRÉTA felületen illetve személyesen az iskolába érkezve a járványügyi szabályok betartásával. Személyesen csak a fenti időpontban 8.00 és 16.00 óra között. A KRÉTA felületen már április 10-től lehetőségük van a beiratkozást megtenni.

Beiratkozási tájékoztató

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi telefonon vagy e-mailben, az intézmény felé (06-30-250-8602, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor, vagyis a szükséges iratok bemutatása, lefénymásolása miatt mindenképpen szükséges majd az iskolát felkeresni. A beiratkozás adatainak felvételére, ügyintézésére személyesen 2021. április 15-én és 16-án van lehetőség iskolánkban 8.00 és 16 óra között a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: A beiratkozásra érkező szülők az ügyintézést, a szükséges papírok beadását a „Titkárság” feliratú utcafrontra néző ablakon keresztült tudják elvégezni, vagyis az intézménybe továbbra sem lehet belépni. Kérjük, hogy az ügyintézés során viseljenek maszkot!

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig születik döntés a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatást Önnek.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Amennyiben a KRÉTA rendszeren történik a beiratkozás, abban az esetben egy emailt kell küldeniük az iskolának, melyben a választásról tájékoztatnak bennünket. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától pl. az óvoda OM azonosítja, gyermeke oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Dunakeszi Tankerületi Központ (Benke Sándorné tanügyigazgatási referens 06-30/643-5575) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Kedves Szülők!

Bízom benne, hogy sikerül problémamentesen elvégezni gyermeke beiratkozását és bízom abban is, hogy iskolánkat választják. Amennyiben további kérdései lennének állok szíves segítségére az alábbi telefonszámon: 06-30-250-6683

 

                                                                                                     Kovács Zsolt

                                                                                                  intézményvezető

                                                                            Galgamácsai Fekete István Általános Iskola